Тук ще бъдат събирани идеи, които периодично се проявяват, повтарят или променят, т.е. превърнати са в цели. След всяка от идеите има списък от конкретните й проявления:

• текстове (стихотворения, разкази или цели жанрове...)

• действия (умозрителни действия, жестове, манифести...)

• събития (инициативи, четения, проекти за изложби...)

І. Дело, действие

Литературата не е само текст, тя е и дело, действие:

• Създаване и публикуване на цикъла „I. Входове: мисъл, слово, дело” в стихосбирката „:беше...” (2022)

• Сформиране на „π“ и съставяне на ΧΑΟΣ (редакторски манифест) (2015). В групата π участват: Камелия Спасова, Огнян Касабов, Юнуз М. Юнуз, ВБВ, Димитър Божков и Мария Калинова. Фотографиите са на Яна Лозева.

• Създаване на инициативата „Отворена литература“ (2011-2012). Сайт, анкети, обобщения и карта на всички най-важни литературни сценични събития през нулевото десетилетие (2000-2010). Идея на Камелия Спасова и Мария Калинова.

• ВБВ е всъщност пишеща машина, вж. книгата „Ще:“ (2011);

• Представленията [акорд:еон], „точка срещу точка“ (2010-2011). Пърформанс за текстове и акордеони; съвместно с Веселка Тончева, Андрония Попова, Камелия Спасова, Мария Калинова, Георги Господинов, Димитър Кенаров, Веселина Калинова, fragile и др.

• Инициативата „Литературен квартет“ (2010). Съвместно с Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“;

• Инициативата „Градски четения“ (2009). Създаване на първия литературен флашмоб; съвместно с Мария Калинова и Камелия Спасова;

• Инциативата „Литурне“ (2005). Улични четения с шапка и микрофон; съвместно с Александър Мануилов, Ангел Игов, Димитър Кенаров, Петър Чухов и много други;

ІІ. Редактиране

Литературата не е само създаване, тя е по-конкретно и доста често редактиране:

• В Туитър изпробвам минималната форма на редактиране - цитирането. През маргиналния хендъл @metergeweorc публикувам (2020) регулярно мозайка от кратки откъси, които преобразуват чрез самото цитиране вече публикувани стихотворения.

• Съставяне на редакторския манифест ΧΑΟΣ (2015). Участват: Камелия Спасова, Огнян Касабов, Юнуз М. Юнуз, ВБВ, Димитър Божков и Мария Калинова. Фотографиите са на Яна Лозева.

• Преводи и редакции: Дада манифести (2011), Пол ван Остайен (2011, фламандски), комикс "Разлики в картинки" (2010), Хорхе Луис Борхес (2008, испански и английски), Велимир Хлебников (2006, руски), Еугениус Алишанка (2002, литовски);

• Гост-редактор в "Литературен вестник" (2011, 2012, 2015) - съвместно с Мария Калинова и Камелия Спасова;

• Въвеждане на жанра „буквеник“ (2002). Това е една тайна (жанрова) среща на авторството, редактирането и четенето;

• Създаване на Ред.гру (1998);

ІІІ. Щ.

Литературата е географско-културната периферия, която може да се нарече „Щ.“ - това е едновременно персонаж, територия и история:

• Създаване на цикъла „III. Произходи: етнически, геологически, научни и административни пътеписи“, публикуван в последната стихосбирка „: беше...“ (2022);

• Книгата „Ще:“ (2011); най-вече с предпоследната част от въведението - „Щ. представяне“ и с централното си стихотворение „Щ.“.

• Буквата-герой „Щ.“ (1996). Буквата се е появявала в различни текстове - Дневникъ, Остранен взгляд, Беларус-приказка;

• Литературата като невидима близка периферия (1999). Географско описание в различни текстове - Остранен взгляд, Кавказ, Тишпиштил, Югоизток;

ІV. Букволизъм

Литературата не е само тропи, фигури, стил или жанрове, тя може да е буквална или поне съдържа в себе си тази начална илюзия за буквалност:

• Манифестът „За Букволистите“ (2002). Срещата на текста (буквата) и действителността (буквалното);

• Борбата срещу метафората (2000). Книгата „Е:то.“ и следващи текстове, в които се обсъжда и буквалността и неспособността тя да бъде удържана;

Обща поетическа структура

Поезията създава вселение, а то на свой ред ражда собствени растения, животни, вещества, сетива, истории, континенти и така нататък.

Всяка от стихосбирките описва част от този сложен контекст, а трите заедно изграждат плътен съвместен живот, изпълнен с противоречия и надежди.

Тъй като детайлите и елементите са твърде много, то реших, че е добре постепенно да събера всички моменти на едно място като общ чертеж. И тъй като това е по-скоро метатекст, то на този етап ми се струва удачно да не е много натрапчив - той няма да е скрит, но ще е изтикан към периферията на сайта.

Ето ориентация за някои от най-общите категории и елементи, които след време ще бъдат представени по-подробно:

Съдържания: това включва всички области, за които е ставало дума (например: Кавказ, Древна Грузия, Черно море, Трансилвания, Подолие и т.н.), също така всички държави, герои (например: Щ., й, Джордано Бруно, Рене Декарт, Готфрид Лайбниц, Исак Нютон и т.н.), маршрути, животни, езици или „други обекти“.

Форми: става дума за използваните ритми, рими, графики, жанрове, сказове, цикли (азбучният цикъл), поредици („Предтечите на модернизма в изкуството“ и др.), както и разнообразни несловесни системи.

Техники: това могат да бъдат специално разработени пишещи машини (например: 1. Букви и числа: x-xix, 2. Списък: xx-xxix, 3. Речник: xxx-xxxix и т.н.), също така подмолни съществителни движения, неглаголни времеви форми, различни разобличавания и т.н.

.