начало - идеи - текстове - книги - [ред.гру] - [дыр ряжущ] - блог

 

 

 

ВБВ е първо (1) име, после (2) автор, а накрая е и (3) пишеща машина; така е поне от 1995 година. Тези три образа не могат да бъдат напълно ясно разграничени, но пък са силно определящи:

 

 

В продължение на години акцентът падаше предимно върху авторството (първата книга от '00 година за „настоящето“). Впоследствие се измести закономерно към машинността (втората книга от '11 година за „бъдещето“). Сега предстои финално обръщане към името (третата и последна книга - за „миналото“, - която ще излезе през '22 година).

 

 

В Туитър през маргиналния хендъл @metergeweorc публикувам регулярно мозайка от кратки откъси, които преобразуват вече публикувани стихотворения чрез цитиране (минималната форма на редактиране). Във Фейсбук страницата ВБВ се появяват само част от Туитър-откъсите, но понякога има и допълнителна информация.

 

Този сайт - vbv.bg - е архив, но и работна платформа. За новини и последни събития може да се използва блогът. Там има информация за хаоса на π, акорд:еони, Градски четения, ръкописи, книги, Литурне, коментари, идеи, Литературен квартет и т.н.

 

 

ВБВ - vebeve@gmail.com - 2022

 

 

 

 

 

 

vbv.bg