начало - идеи - текстове - книги - [ред.гру] - [дыр ряжущ] - блог

 

 

 

ВБВ е първо (1) име, после (2) автор, а накрая е и (3) пишеща машина; така е поне от 1995 година. Тези три образа не могат да бъдат напълно ясно разграничени, но пък са силно определящи.

 

 

През 2022 г. излезе „:беше...” - това е заключителната книга от трилогията за времето, която започна много отдавна с „Е:то.” (2000) и продължи впоследствие с книгата „Ще:” (2011). В продължение на години акцентът падаше предимно върху авторството и настоящето. Впоследствие се появи закономерно изместване към машинността и бъдещето, а накрая беше финалното обръщане назад към името и миналото. На най-общо ниво трите книги пресъздават метаболизма на таблицата и поезията, а по-конкректно те разказват за етническата и технологична история на веществото и живото.

 

 

В Туитър през маргиналния хендъл @metergeweorc публикувам регулярно мозайка от кратки откъси, които преобразуват вече публикувани стихотворения чрез цитиране (минималната форма на редактиране). Във Фейсбук страницата ВБВ се появяват само част от Туитър-откъсите, но понякога има и допълнителна информация.

 

 

 

 

 

Този сайт - vbv.bg - е архив, но и работна платформа. За новини и последни събития може да се използва блогът. Там има информация за хаоса на π, акорд:еони, Градски четения, ръкописи, книги, Литурне, коментари, идеи, Литературен квартет и т.н.

 

 

ВБВ - vebeve@gmail.com - 2023

 

 

 

 

 

 

vbv.bg